Ce Belgesi Nedir?

Ce Belgesi Nedir?

İngilizce adı Conformite Europeenne (CE Belgesi) sertifikası  , belirli ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri alanında satışının ve kullanımı için güvenli olduğunu doğrulayan bir düzenleyici standarttır. Üreticiler, ürünün Avrupa güvenlik kurallarına uygun olduğunu ve Avrupa Birliği içinde serbest şekilde satışının  yapılabileceğini belirtmek için sertifikalı ürünlere CE işareti iliştirir. Diğer belgelendirme işaretlerinden farklı olarak, CE işareti belirli bir düzenleyici kurum tarafından verilmez, ancak bazı ürünler CE belgelendirme gerekliliklerini karşıladıklarından emin olmak için bir onaylanmış kuruluş tarafından bağımsız bir uygunluk değerlendirmesi gerekebilir. Üreticiler, ürünlerinde CE işaretinin uygun şekilde kullanılmasından sorumludurlar.

Üreticiler, ürettikleri ürünün sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) yönetmeliklerine ve direktiflerine uygun olduğunu belirtmek için CE logosunu kullanır. Bu işarete sahip ürünler, Avrupa Birliği pazarına satış yapma konusunda yetkiye sahiptir. Bu itibarla, CE işareti bir ticari bir pasaport olarak düşünülebilir . Avrupa Birliği üye devletleri, yeterli uyumsuzluk kanıtı olmaksızın CE işareti iliştirilmiş ürünlerin piyasaya arzını kısıtlayamaz.

Ce Belgesi

Ce Belgesi – Bursa Belge

Ürünlerin CE işareti gerektirdiğini belirleyen 24 direktif vardır. Üretilen ürüne göre seçilen direktifle farklı gereksinimler taşır ve tek bir ürün için birkaç direktif geçerli sayılabilir. Bu ürünler aşağıda yazılı olanları içerir, ancak tamamı bu kadar değildir.

 • Elektronik
 • Kişisel koruyucu ekipman
 • Tıbbi cihazlar
 • Oyuncaklar
 • Ev tipi buzdolapları ve dondurucular
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanı

CE Belgesi Nasıl Alınır ?

CE Belgesi, tek bir yetkilendirme kuruluşu veya kuruluşun sertifika vermemesi bakımından diğer karşılaştırılabilir sertifika işaretlerinden farklıdır. Üreticiler, CE Belgesini uygun şekilde kullanılmasını ve ürünlerin ilgili tüm direktif ve yönetmeliklere uygun olması açısından tam sorumludurlar.

Üreticiler CE logosu iliştirmek için şu adımları izlemelidir:

 • Uygulanabilir direktifleri ve uyumlaştırılmış standartları tanımlar
 • Belirli ürün gereksinimlerini doğrular
 • Gerekli teknik dosyalar için hizmetleri alır ya da uygularlar.
 • Bir onaylanmış kuruluş tarafından bağımsız bir uygunluk değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının tespitini yapar
 • Ürünü test eder / ettrir ve raporlar
 • Gerekli tüm teknik belgeleri toparlar
 • CE  logosunu iliştirir ve bir AB Uygunluk Beyanı düzenler

Neden CE Belgesi  Almalıyız?

Özellikle Avrupa Birliği pazarına satış yapmak isteyen üreticiler ve/veya ithalatçılar için CE Belgesi hayati önem taşır. Üreticilerin Avrupa Birliğinde geçerli olan  30 ülkede sertifikalı ürünleri serbestçe dolaşmasına izin verilmesi için zorunludur. Özellikle Avrupa pazarında bir ticaret pasaportu görevi görür. CE Belgesi, geçmiş ulusal düzenlemelerin yerini tek bir uyumlaştırılmış yönetmelik setiyle değiştirmiş ve ürünleri bireysel  üye devletlerinin özel gereksinimlerine uyarlama ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Kısacası CE Belgesi, ürün satan veya ithal eden üreticiler için uyumluluk gerekliliklerini basitleştirir.

Detaylı Bilgi almak ve Ce Belgelendirme hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

501
Whatsapp
Bursa Belgelendrme
Bursa Belgelendrme
Merhaba!
Bursa Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Call Now Button05525053780